Om Advokatfirma

Advokatfirma Advokat-Alfonso ble stiftet i 2010.  Innehaver og advokaten Claire Ann Pacificador Alfonso arbeider med juridisk rådgivning og advokatbistand.

Advokat Claire Ann Pacificador Alfonso har lang erfaring med rettsspørsmål om forretning, med hovedvekt på avtale- og kontraktsrett, samt generell forretningsjuridisk rådgivning. Hun arbeider også med eierskifte, boplikt, konsesjon, nabotvister, byggesaker. Og arbeider ellers med generasjonsskifte, dødsbo, barnefordeling, arve- og familierett.

Advokaten praktiserer innenfor utlendingsrett med særlig vekt på  visum, oppholds- og arbeidstillatelse på selvstendig grunnlag, familieinnvandring og statsborgerskap.  Hun bistår også hjelp i bortvisnings- og utvisningssaker.

 

Oscars gate 81, 0256 Oslo Mobil: 990 10 433 claire@advokat-alfonso.no