Utlendingsrett

Råd og bistand i saker vedrørende utlendingsrett.

På utlendingsrettens område gis det generell veiledning ifm. spørsmål om blant annet visum, oppholds- og arbeidstillatelse på selvstendig grunnlag, familieinnvandring og statsborgerskap.
Advokaten bistår også hjelp i bortvisnings- og utvisningssaker.

Oscars gate 81, 0256 Oslo Mobil: 990 10 433 claire@advokat-alfonso.no