Timepriser og vilkår

Honorar baserer seg normalt på timepris og timeforbruk. Timepris vil variere alt etter sakstype, kunde og advokatens erfaring med saksfeltet.

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har advokaten følgende timepriser: kr 1.300,- til 1.900,- per time (1.625,- til 2.375,- inkl mva)

Oscars gate 81, 0256 Oslo Mobil: 990 10 433 claire@advokat-alfonso.no